Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Sídlo:Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 23.05.2018 10:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 17.05.2018 08:15

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Katarína Kráľová
telefón: +421 901 714 336
e-mail: katarina.kralova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

Predmetom aukcie je dodávka čistiacich a hygienických výrobkov pre Mestské hospodárstvo a správu lesov, m.r.o., Trenčín uvedeného druhu a v predpokladaných množstvách:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Floorsan – 5 l

Bližšia špecifikácia položky:
(čistiaci prostriedok na podlahu-nepenivý)
ks10.00
002.Diava samolesk extra – 750 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(lesk na podlahy)
ks5.00
003.Pulirapid – 750 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(čistič na batérie-odstraňovač vodného kameňa, príp. Pulirapid Aceto)

5 – 15 % neiónogénne tenzidy, kyselina fosforečná maximálne 24,5 %. Biodegradabilita 90 %
ks60.00
004.Citra – 400 g

Bližšia špecifikácia položky:
(prášok na umývadlá – so sypačom)

Abrazívne látky, <5% aniónové tenzidy, <5% mydlo,
ks40.00
005.Cif – 500 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(tekutý prášok)

5 % alebo viac, avšak menej ako 15 % aniontové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % neiontové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, limonene, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, benzisothiazolinone
ks15.00
006.Clin – 500 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(čistič na okná s rozprašovačom)
ks40.00
007.Okena - 500 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(prostriedok na umývanie okien a skiel)
ks5.00
008.Desi WC – 500 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(čistiaci prostriedok na WC)
ks20.00
009.Savo Prim – 1000 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(dezinfekčný čistiaci prostriedok)

Chlornan sodný menej ako 50 g/kg (5%) (EC 231-668-3
ks90.00
010. Savo WC 3v1 – 750 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(dezinfekčný čistiaci prostriedok)


Peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky,
ks20.00
011.Fixinela – 500 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(prostriedok na hrdzu a vodný kameň)

5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid
ks90.00
012.Rukavice gumové – pár

Bližšia špecifikácia položky:
(gumové rukavice latexové 0,35 mm hrúbka)
ks240.00
013.Handra tkaná biela vaflová 60x70 cmks60.00
014.Prachovka flanelová biela 35x35 cmks20.00
015.Utierka švédska 35x30 cm (205g)ks50.00
016.Hubka na riad tvarovaná – 5 ks balenie

Bližšia špecifikácia položky:
(rozmery hubky 9x7x4,5 cm, 5 ks balenie = 1 ks)
ks30.00
017.Jar – 900 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(umývací prostriedok)
ks120.00
018.Ajax – 1000 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(umývací prostriedok)
ks80.00
019.Osviežovač vzduchu spray – 300 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(osviežovač vzduchu s rozprašovačom)
ks5.00
020.WC pisoar deo tablety larrin – 900 gks50.00
021.Mydlo toaletné – 100 gks360.00
022.Mydlo toaletné antibakteriálne Protex – 90 gks45.00
023.Mydlo tekuté s dávkovačom – 500 mlks15.00
024.Mydlo tekuté antibakteriálne Protex – 300 mlks2.00
025.Mydlo tekuté – 5 lks22.00
026.Solvína – 450 gks250.00
027.Phytanola – 100 g

Bližšia špecifikácia položky:
(ochranný krém na ruky)
ks370.00
028.Vrecia do koša 50x60 cm/30 l

Bližšia špecifikácia položky:
(50 ks balenie = 1 ks, obsah 1 ks vreca = 30 l)
ks90.00
029.Vrecia na odpadky čierne 70x110 cm/120 l

Bližšia špecifikácia položky:
(15 ks balenie = 1 ks, obsah 1 ks vreca = 120 l, vrecia typ 100=100 mikrónové)
ks130.00
030.Vrecia na odpadky modré 70x110 cm/120 l

Bližšia špecifikácia položky:
(25 ks balenie = 1 ks, obsah 1 ks vreca = 120 l, vrecia typ 70=70 mikrónové)
ks70.00
031.Vrecia na odpadky čierne 100x125

Bližšia špecifikácia položky:
(10 ks balenie = 1ks)
ks70.00
032.Hydroxid sodný – 1000 gks5.00
033.Kyselina soľná – 1000 mlks20.00
034.Soľ tabletovaná do zmäkčovača voľná – 25 kg balenie

Bližšia špecifikácia položky:
(25 kg balenie = 1 ks)
ks320.00
035.Into XL Fresh – 1000 ml

Bližšia špecifikácia položky:
(prostriedok na sanitu)

amidosulfónová kyselina 5-10%, izotridekanol, etoxylovaný 3-5%, ethanol 2.5-5%, alkoholy 0.1-0.25, hustota 1.06 g/cm3, ph 0.5
ks10.00
036.Toaletný papier Jumbo biely Ø 19

Bližšia špecifikácia položky:
(toaletný papier biely, Ø 19 – 2 vrstvový, 100% celulóza, 170 m návin = 1 ks)
ks72.00
037.Toaletný papier Jumbo šedý Ø 24

Bližšia špecifikácia položky:
(toaletný papier biely, Ø 24 – 1 vrstvový, 100% recykl., 210 m návin = 1 ks)
ks720.00
038.Papierové utierky

Bližšia špecifikácia položky:
(papierové utierky, ZZ nature zelené, 1-vrstvové, v kartóne 5000 útržkov(balenie=20 ks x 250 útržkov), skladané rozmer 25x23 cm
ks2.00
039.Toaletný papier 400 útr.

Bližšia špecifikácia položky:
(toaletný papier = 400 útržkov – 1 vrstvový, jednotlivo balený, dĺžka návinu 500 m = 1 ks)
ks500.00


V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v súťažných podkladoch tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke
presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch. Nedodržanie rozmerov vrátane odchýlky nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú považované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Ramcova_dohoda.docx

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi t. j. vložiť do aukčnej siene aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.


Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V tejto lehote 3 pracovných dní odo dňa ukončenia el. aukcie je úspešný uchádzač povinný doručiť verejnému obstarávateľov (na mailovú adresu:katarina.kralova@trencin.sk)špecifikáciu tovaru (doručí napr. podrobné zloženie, prospekty, letáky, a pod.) ktoré plánuje pre verejného obstarávateľa dodať, aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 3 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú viazaní svojimi ponukami 30 dní po ukončení aukčného kola.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.
- ak úspešný uchádzač v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi špecifikáciu dodávaného tovaru, ktorá bude vyhotovená v zmysle vyššie uvedených pokynov


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
- Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátane DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 879,60 € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
1. Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
2. Jednotková cena za mernú jednotku musí zohľadňovať dovoz, manipuláciu a obaly.
3. Objednávateľ môže požadovať dodanie objednávky v hodnote do 20 € vrátane DPH, na nižšie uvedené adresy doručovania.
4. Vo výnimočnom prípade potreby je možné, že verejný obstarávateľ bude požadovať i iný druh tovaru, pričom cena objednaného a dodaného tovaru sa nemôže odlišovať od obvyklej ceny daného druhu tovaru v čase a mieste objednania.
5. Predpokladané množstvá v aukcii sú len orientačné, skutočný počet objednaného tovaru bude závisieť od požiadaviek a potrieb objednávateľa tovaru.
6. Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok vystavených objednávateľom.
7. Dodávka tovaru po obdŕžaní písomnej alebo e-mailovej objednávky do 48 hodín na miesto v Trenčíne určené objednávateľom - viac adries na doručovanie /ul. Soblahovská, ul. Mládežnícka a ul. Považská/.
8. Splatnosť faktúry za dodávku požadovaného tovaru min. 30 dní od obdŕžania faktúry /+ príloha kópia objednávky/
9. Všetky ďalšie náklady (dovoz, balné, reklamácie a pod.) musia uchádzači zahrnúť do ceny ponúkanej v elektronickej aukcii.
10. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred vystavením prvej objednávky požadovať predloženie vzorky vybraného tovaru, ktorý bol predmetom zákazky. Dodanie vzorky slúži na to, aby Objednávateľ mohol posúdiť, či ponúkaný tovar splna parametre uvedené v bližšej špecifikácii.
V prípade, ak účastník nepredloží vzorky v požadovanej kvalite, verejný obstarávateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najnižšej. V prípade, ak podľa názoru Objednávateľa predložené vzorky nezodpovedajú špecifikácii predmetu zákazky, Objednávateľ vzorky Dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako dôkaz, že predložené vzorky nezodpovedajú špecifikácii požadovanej Objednávateľom.
Upozorňujeme uchádzačov, že po predložení vzoriek papierových hygienických výrobkov môže byť v prípade nejasností prekontrolovaná merná jednotka – premeranie dĺžky návinu, príp. kontrola počtu ks.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

UPOZORNENIE:
Žiadosť o účasť v elektronickej aukcii je potrebné zaslať najneskôr 15 min. pred koncom vstupného kola.
Pri žiadosti zaslanej neskôr (ako je vyššie uvedené) už nebude možné zúčastniť sa elektronickej aukcie.Vstupné kolo
17.05.2018 08:15 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Uchádzači vložia návrh svojej vstupnej cenovej ponuky (vrátane DPH) a potvrdia podmienku: „ Súhlasíme s podmienkami zadávania tejto zákazky a vyhlasujeme, že berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ bude na zadaných minimálnych technických parametroch predmetu zákazky a jeho kvalite trvať. Nie je možné neskôr z dôvodu zníženia cien v elektronickej aukcii nahradiť požadovaný predmet zákazky predmetom zákazky s nižšími alebo menej kvalitnými parametrami!“
Uchádzači, ktorí tieto podmienky nesplnia (nevložia návrh svojej vstupnej cenovej ponuky a/alebo nepotvrdia vyššie uvedenú podmienku), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku/podmienky nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad/doklady), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

Kontrolné kolo
Od 23.05.2018 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval či uchádzači:
a) splnili všetky podmienky účasti v elektronickej aukcii a overil predložené doklady, resp. overil zápis uchádzačov na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri.
b) vložili návrh svojej vstupnej cenovej ponuky (vrátane DPH)
c) potvrdili podmienku: „Súhlasím s podmienkami zadávania tejto zákazky a vyhlasujem, že berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ bude na zadaných minimálnych technických parametroch predmetu zákazky a jeho kvalite trvať. Nie je možné neskôr z dôvodu zníženia cien v elektronickej aukcii nahradiť požadovaný predmet zákazky predmetom zákazky s nižšími alebo menej kvalitnými parametrami!“.

V Kontrolnom kole budú z el. aukcie vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedené podmienky do momentu skončenia vstupného kola.


Aukčné kolo
23.05.2018 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.

Oznámenie: Administrátor elektronickej aukcie zašle účastníkom elektronickej aukcie po jej skončení súhrnný protokol.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Katarína Kráľová
telefón: +421 901 714 336
e-mail: katarina.kralova@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Čistiace a hygienické výrobky

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.