Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: MESTO TRENČÍN
Sídlo: Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 06.02.2014 10:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 27.09.2023 12:01

Mesto Trenčín
Andrea Hniličková
telefón: +421902911143
e-mail: andrea.hnilickova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.C3906A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 6L
ks1.00
002.C4092A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP 1100
ks1.00
003.Q2613A

Bližšia špecifikácia položky:
Pre tlačiareň HP LJ1300
ks1.00
004.Q2613X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1300
ks1.00
005.Q5949A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1320
ks3.00
006.Q5949X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1320
ks1.00
007.Q7553A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2015
ks3.00
008.Q7553X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2015, Canon LBP3370
ks2.00
009.CB435A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1005, pre tlačiareň HP LJ 1006
ks2.00
010.CE278A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1566, HP MFZ LJ 1536DNF
ks5.00
011.Q2612A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 1010, pre tlačiareň HP LJ 1018, pre tlačiareň HP LJ 3020,pre tlačiareň HP LJ 1022
ks4.00
012.Q7551A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 3005
ks1.00
013.Q7551X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 3005
ks1.00
014.CE505A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2055, pre tlačiareň HP LJ P 2035
ks3.00
015.CE505X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2055
ks3.00
016.Q6511A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2420
ks1.00
017.Q6511X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2420
ks1.00
018.Q5942A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 4250, pre tlačiareň HP LJ 4350
ks2.00
019.Q5942X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 4250,pre tlačiareň HP LJ 4350
ks2.00
020.CF280A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 400M401
ks1.00
021.CF280X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 400M401
ks4.00
022.CE390A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 600 M603
ks1.00
023.CE390X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 600 M603
ks3.00
024.Q6470A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3600, HP LJ 3800
ks2.00
025.Q6471A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3600
ks1.00
026.Q6472A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3600
ks1.00
027.Q6473A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3600
ks1.00
028.Q7581A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3800
ks1.00
029.Q7582A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3800
ks1.00
030.Q7583A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color 3800
ks1.00
031.Q6000A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2605
ks2.00
032.Q6001A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2605
ks2.00
033.Q6002A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP LJ 2605
ks2.00
034.Q6003A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP COLOR LJ 2605
ks2.00
035.CC530A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM 2320fxi
ks2.00
036.CC531A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM 2320fxi
ks2.00
037.CC532A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM 2320fxi
ks2.00
038.CC533A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM 2320fxi
ks2.00
039.CB540

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP1515
ks1.00
040.CB541

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP1515
ks1.00
041.CB542

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP1515
ks1.00
042.CB543

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP1515
ks1.00
043.CE250A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP3525
ks4.00
044.CE251A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP3525
ks2.00
045.CE252A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP3525
ks2.00
046.CE253A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CP3525
ks2.00
047.CB380A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM6040MFP
ks1.00
048.CB381A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM6040MFP
ks1.00
049.CB382A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM6040MFP
ks1.00
050.CB383A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM6040MFP
ks1.00
051.CB458A -fuser

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP Color CM6040MFP
ks1.00
052.522

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Lexmark MS811 dn
ks1.00
053.522H

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Lexmark MS811 dn
ks1.00
054.522X

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Lexmark MS811 dn
ks1.00
055.TN2000

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 7010
ks1.00
056.LC 1000 C

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 357C
ks6.00
057.LC 1000 M

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 357C
ks6.00
058.LC 1000 Y

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 357C
ks6.00
059.LC 1000 Bk

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 357C
ks6.00
060.LC - 1100 BCMY

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 585 CW
ks6.00
061.LC - 1100 Bk

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 585 CW
ks1.00
062.LC - 1100 C

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 585 CW
ks1.00
063.LC - 1100 M

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 585 CW
ks1.00
064.LC -1100 DY

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Brother DCP 585 CW
ks1.00
065.TK 4000

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Kyocera FS 8020
ks1.00
066.Minolta 1490

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň MINOLTA Page Pro 1490MF
ks2.00
067.Toner xerox 3125

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Xerox 3125
ks1.00
068.PGI 7BK

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks4.00
069.PGI 9PBk

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks4.00
070.PGI 9C

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks4.00
071.PGI 9M

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks4.00
072.PGI 9Y

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks4.00
073.PGI Clear

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Canon Pixma 7000 atr. A3
ks1.00
074.T6931

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
075.T6932

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
076.T6933

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
077.T6934

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
078.T6935

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
079.T6193000- odpadová nádoba

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Sure Color T7000
ks2.00
080.C9448A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
081.C9449A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
082.C9451A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
083.C9452A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
084.C9453A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
085.C9454A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
086.C9455A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
087.C9390A

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DesignJet Z2100 Photo
ks1.00
088.T1291

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Stylus BX 535WD
ks4.00
089.T1292

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Stylus BX 535WD
ks4.00
090.T1293

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Stylus BX 535WD
ks4.00
091.T1294

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Stylus BX 535WD
ks4.00
092.T1295

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson Stylus BX 535WD
ks1.00
093.C6656AE

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DeskJet 5550
ks4.00
094.C6657AE

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň HP DeskJet 5550
ks4.00
095.C13T70114010

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson WorkForce Pro WP4515DN
ks1.00
096.C13T70124010

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson WorkForce Pro WP4515DN
ks1.00
097.C13T70134010

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson WorkForce Pro WP4515DN
ks1.00
098.C13T70144010

Bližšia špecifikácia položky:
pre tlačiareň Epson WorkForce Pro WP4515DN
ks1.00
099.Náplň KX- FC 248

Bližšia špecifikácia položky:
Náplň do faxu Panasonic KX-FC 248
ks1.00
100.Náplň Canon JX210P

Bližšia špecifikácia položky:
Náplň do faxu Canon JX210P
ks3.00
101.Q2613A - repasovanýks3.00
102.Q2613X - repasovanýks1.00
103.Q5949A - repasovanýks20.00
104.Q5949X - repasovanýks10.00
105.Q7553A - repasovanýks5.00
106.Q7553X - repasovanýks9.00
107.CB435A - repasovanýks13.00
108.Q2612A - repasovanýks33.00
109.CE278A - repasovanýks15.00
110.Q7551A - repasovanýks3.00
111.Q7551X - repasovanýks3.00
112.CE505A - repasovanýks9.00
113.CE505X - repasovanýks10.00
114.Q6511A - repasovanýks1.00
115.Q6511X - repasovanýks1.00
116.Q5942A - repasovaný ks2.00
117.Q5942X - repasovanýks2.00
118.CF280A - repasovanýks1.00
119.CF280X - repasovanýks1.00
120.CE390A - repasovanýks1.00
121.CE390X - repasovanýks1.00Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - rámcová_dohoda_-_tlačiarne_def..docx

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V prípade, ak pri tejto pozvánke nie je priložený návrh zmluvy, platí, že predmet obstarávania bude dodaný na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ po ukončení el. aukcie a doručí úspešnému uchádzačovi. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
- Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 15035,42 ,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
31.01.2014 12:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Kontrolné kolo
Od 06.02.2014 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Aukčné kolo
06.02.2014 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.01 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Andrea Hniličková
telefón: +421902911143
e-mail: andrea.hnilickova@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Tonery - tlačiarne

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.